top of page

Luottamustehtävät

Alla on luettelo luottamustehtävistäni vuosina 2005-2025

 
 • Tampereen kaupunginvaltuutettu
 • Pirkanmaan Hyvinvointialueen valtuutettu, 23.1.2022 -
 • Pirkanmaan maakuntavaltuutettu v. 2021 -
 • Pirkanmaan liiton tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja v. 2021 -
 • Herastuomari, Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies
 • Valtuustoryhmän puheenjohtaja 15.5.2023 -
 • Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajatoimikunnan jäsen 15.5.2023 -
 • Pirkanmaan Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajatoimikunnan jäsen 4.9.2023 -
 • Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö, puheenjohtaja v. 2021 -
 • Linnainmaan omakotiyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja  v. 2019 -
 • Tampere Film Festival (Tampereen Elokuvajuhlat), hallituksen puheenjohtaja v. 2019 -
 • Pirkanmaan lautamiehet, hallituksen jäsen 30.11.2023 -
 • Tampereen Vanhemmat ry, hallituksen jäsen v. 2022 -
 • Tampereen kaupunginhallituksen jäsen 16.8.2021 - 31.5.2023
 • Tampereen kaupunginhallituksen Konsernijaoston jäsen 23.8.2021 - 31.5.2023
 • Pirkanmaan Hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaoston jäsen 21.3.2022 - 2023
 • Tampereen Kaupungin Mielenterveys- ja päihdeneuvosto, puheenjohtaja 1.2.2022 - 31.12.2022
 • Pirkanmaan lautamiehet, puheenjohtaja v. 2022
 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Hoitoeettisen neuvottelukunnan jäsen v. 2013 - 2023
 • Tampereen Seudun Vertaiskeskus ry, hallituksen jäsen        v. 2012-
 • Tampereen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja 16.8. 2021 -
 • SDP:n puoluevaltuusto, varsinainen jäsen v. 2014 - 2023
 • Pirkanmaan SDP:n puoluevaltuustoryhmän puheenjohtaja   v. 2017 - 2023
 • Tampereen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, hallituksen jäsen v. 2014 - 2023
 • Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja        v. 2019 - 2021
 • Tampereen Kaupunginhallitus (puhe- ja läsnäolo-oikeus)     v. 2019 - 2021
 • Tampereen Sosiaali- ja terveyslautakunta ( 25.1.2021 - 16.8.2021)
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy, hallituksen jäsen v. 2019 - 2021
 • YH Kodit Oy, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja v. 2018 - 2022
 • Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsen v. 2013-
 • Pirkanmaan liiton tarkastuslautakunnan jäsen v. 2017 -
 • Tampereen Vanhemmat ry, hallituksen varajäsen v. 2021
 • Nuorisovaltuuston valtuustokummi, v. 2020 -
 • Tampereen kaupunginhallituksen jäsen v. 2017 - 2019
 • Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsen  v. 2017 - 2019
 • Tampereen kaupunginhallituksen edustaja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa v. 2017 - 2019
 • Pirkanmaan lautamiehet ry, hallituksen varajäsen v. 2018 -
 • Pirkanmaan Hoitokoti, hallintoneuvoston jäsen v. 2020
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen v. 2017 -
 • Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsen v. 2017 - 2019
 • Tampereen kaupungin Lasten- ja nuorten palvelujen lautakunnan (Lanula) jäsen v. 2013 - 2017
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan (Jolila) jäsen v. 2013 - 2017
 • Tampere -talo Oy:n hallituksen jäsen v. 2013 - 2017
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus, v. 2013 - 2017
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan jäsen v. 2013 -
 • YH Länsi Oy, hallintoneuvoston jäsen v. 2013 -
 • Tampereen Elokuvajuhlat, hallituksen varapuheenjohtaja    v. 2014 - 2019
 • Tampereen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtaja v. 2013 -
 • Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies v. 2005 -
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja v. 2013 - 2017
 • Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsen v. 2013 - 2017
 • Messukylän työväenyhdistys, johtokunnan puheenjohtaja      v. 2013 - 2021 (tammikuu)
 • Kalevan lukion johtokunta v. 2013 - 2016
 • Tampereen Pohjola- Norden, hallituksen jäsen v. 2013
 • Mielenterveyden keskusliitto, valtuuston varapuheenjohtaja  v. 2011-2014
 • Oy Vireä Mieli Ab, hallituksen jäsen v. 2011- 2014
 • Mieli Maasta ry, puheenjohtaja v. 2012
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen,                       v. 2010-2012,  v. 2012-2013
 • Mielenterveyden Keskusliiton omaisten- ja läheisten työryhmä, puheenjohtaja v. 2012 - 2014
 • Mielenterveyden Keskusliiton kansainvälinen työryhmä, jäsen v. 2012 - 2014
 • Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantaryhmän jäsen v. 2015 – 2017
 • Pro Mielenterveys- yhteistyöryhmän jäsen v. 2015 - 2017
 • Suomen Itämeri-Instituutin säätiön hallituksen jäsen               v. 2009 - 2011, v. 2012 - 2014, v. 2015 - 2021
 • Mielenterveysyhdistys Taimi ry, hallituksen puheenjohtaja  v. 2010 & 2011, v. 2012 & 2013, v. 2014 & 2015, v. 2016 & 2017
 • Kumppanuustalo Artteli ry, hallituksen varapuheenjohtaja   v. 2013 – 2014, hallituksen varajäsen v. 2014 - 2016
 • Seudullinen joukkoliikennelautakunta, varajäsen v. 2011- 2012
 • Pirkanmaan Uniyhdistys ry, hallituksen jäsen v. 2013 -
 • Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta, varajäsen v. 2011 - 2012
 • Tampereen Kristillisen Työväen Yhdistys ry, johtokunnan jäsen  v. 2010- 2017
 • Tampereen käräjäoikeuden lautamies ja 1.1.2010 alkaen Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies
 • Klassillisen koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen v. 2009-2011
 • Kalevan lukio, johtokunnan jäsen syksy v. 2012 – 2015
 • Tampereen kaupungin Tarkastuslautakunnan jäsen                 v. 2009-2013 kevät
 • Tampereen kaupungin Tarkastuslautakunnan II Jaoston jäsen v. 2009-2013 kevät
 • Tampereen kaupungin Lasten- ja nuorten palvelujen lautakunnan varajäsen v. 2009-2012 syksy
 • Pirkanmaan maakuntavaltuuston, varajäsen v. 2009 - 2012
 • Pirkanmaan Omaishoitajat ry (PIONI ry), puheenjohtaja           v. 2008-2009
 • Tampereen kaupunginhallituksen varajäsen v. 2005-2008
 • Tampereen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsen     v. 2005 - 2008
 • Tampereen kaupungin Liikennelaitoksen johtokunta, kaupunginhallituksen edustaja v. 2005 - 2006
 • Sara Hildénin taidemuseon johtokunta, kaupunginhallituksen edustaja v. 2007 - 2008
 • Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden  lautakunnan jäsen (Tetola) v. 2005-2008
 • Tetolan jaoston puheenjohtaja v. 2005-2008
 • Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsen (Lanula) v. 2005-2008
 • Lanulan jaoston varapuheenjohtaja v. 2005-2008
 • Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan varajäsen      v. 2005-2008
 • Tampereen ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsen              v. 2005-2008
 • Tampereen kaupungin vammaisneuvoston jäsen                  v. 2005-2008
 • Tampereen Vera Oy:n hallituksen jäsen v. 2005-2008
 • Tampereen Teknologiakeskus Hermia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja v. 2005-2008
 • Pirkanmaan sosiaalipalveluiden kuntayhtymän hallitus        v. 2005-2008
 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin laboratorio- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta v. 2005-2008

Alla on luettelo luottamustehtävistäni vuosina 1997-2005

 
 • Tampereen kaupunginvaltuutettu
 • Tampereen käräjäoikeuden lautamies
 • Tampereen kaupungin Teollisuuskiinteistö Oy:n hallituksen jäsen
 • Tampere -talo Oy:n hallintoneuvoston jäsen
 • Tampereen Särkänniemi Oy:n hallintoneuvoston jäsen
 • Tampereen Sähkölaitoksen johtokunnan jäsen
 • Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen
 • Tampereen koulutuslautakunnan jäsen
 • Tampereen koulutuslautakunnan jaoston jäsen
 • Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja
 • Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
 • Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen
 • Tampereen Liikennelaitoksen johtokunnan varajäsen
 • Tampereen kaupungin varavaltuutettu v. 1997-2000
 • Tampereen kaupungin vammaisneuvoston varapuheenjohtaja
 • Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja hallituksen jäsen v. 2000 - 2003
 • Tampereen Seudun Omaishoitajat ry, Täyskymppi- projektin johtoryhmän puheenjohtaja
 • HERPERTTI – Hervannan palvelurakenteen uudistamisprojekti, yhdysryhmän jäsen
bottom of page