top of page
Ajatuksia ja Teemoja, jotka ovat minulle tärkeitä

SDP:n tavoitteena on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen Suomi. Me välitämme ihmisistä, niin vanhoista kuin nuorista.

1. Ikäihmiset, Omaishoitajat

Kotihoidon tukeminen ja omaishoitajien aseman parantaminen on erittäin tärkeää.Olen kuluneen valtuustokauden aikana tehnyt paljon työtä ikäihmisten kotihoidon tilanteen parantamiseksi sekä vanhustenhuollon kehittämiseksi.

Ikäihmisiä tulee arvostaa. Ikäihmiset tulee nähdä aktiivisina yhteiskunnan toimijoina, yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen sijaan, että heidät  usein nähdään yhtenäisenä, pelkkinä kustannuksia tuottavana ikäryhmänä. Ikäihmiset ovat yhteiskunnan voimavara.

Omaishoitajien raskasta työtaakkaa tulee helpottaa eri tukimuodoin. Omaishoidon tuki tulee olla riittävällä tasolla.Olen Pirkanmaan Omaishoitajat( Pioni ry) perustaja ja puheenjohtaja kahdella kaudella. Olen jättänyt lukuisia aloitteita mm. omaishoitajien tukikeskus(seudullinen), omaishoitajien ilmaiset liikuntamahdollisuudet sekä omaishoitajien aseman parantaminen.

Lisäksi olen jättänyt valtuustoaloitteen kuntalaisten toiminta- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

2. Työllisyyden parantaminen

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu ja sen jatkuminen tauon jälkeen on tärkeä edistysaskel siihen suuntaan, että tamperelaiset työttömät saavat työtä.

3. Kerrostalo-,rivitalo- ja omakotiasujat

Tonttivuokrat tulee kohtuullistaa sekä asunto- ja maapolitiikan linjaukset päivittää. Kohtuuttoman suuret tonttivuokrat nostavat asuntojen vuokria ja yhtiövastikkeita ja johtavat siihen, että monet joutuvat lähtemään kodeistaan pois, jossa ovat ehkä asuneet koko ikänsä, koska ei ole varaa enää asua omassa kodissa. Myös sähkön siirtohintojen alentaminen tulee selvittää.

4. Joukkoliikenne

Tampereen keskustaan tulee päästä kaikilla kulkumuodoilla. Pispalanharjun joukkoliikenne saatiin kovan taistelun jälkeen takaisin. Pispala Bussin aikataulut ja vuorovälin tulee olla käyttäjäystävälliset.Olen perustanut facebookiin kolme vuotta sitten sivuston "Kansalaisliike bussilinjan palauttamiseksi Tampereen Pispalanharjulle". Ryhmä on edelleen aktiivinen.
Vielä pitää taistella Kulttuuribussi kulkemaan ( Pispalan kulttuurihenkilöiden ja taiteilijoiden tukema hanke). Valtuustoaloitteeni Kulttuuribussin käyttöönotosta Tampereelle tuli vuoden 2021 lopussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Ilokseni se   palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
 
5. Kotihoidon työntekijöiden ja kaupungin työntekijöiden aseman parantaminen

- Kotihoidon työntekijöiden / lähihoitajien työ on raskasta ja sen tulee näkyä myös palkkauksessa.Työolosuhteita tulee parantaa ja työssäjaksamista tukea.Olen jättänyt useita valtuustoaloitteita ikäihmisten kotihoidon tukemiseksi, kotihoidon työntekijöiden aseman parantamiseksi sekä esimiestyön vahvistamiseksi.Olen myös esittänyt koronalisän maksamista hoitajille.

6. Lapsiperheet

Neljän pojan äitinä tiedän lapsiperheiden ilot ja surut

-Palvelut, lähikoulu- periaate, päiväkodit, laadukas varhaiskasvatus.

- Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla harrastus ja mahdollisuus harrastaa.

-Lastensuojelu. Perheiden tulee saada nopeasti apua ongelmiinsa. Lastensuojelun työntekijöiden työtaakkaa tulee helpottaa ja asiakasmäärää yhtä työntekijää kohti tulee vähentää.

7. Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset ja sisäilmaongelmien korjaaminen

- Tampereella on useita kouluja, jotka tarvitsevat nopeasti peruskorjausta ja sisäilmaongelmien korjaamista, esim. Kämmenniemen koulu, Järvensivun koulu jne. Kämmenniemen koulun peruskorjausta aikaistettiin valtuustoaloitteeni pohjalta. Päätös tehtiin valtuustossa marraskuussa 2021.

8. Koulukiusaamisen ehkäisy

- Tehokkaat koulukiusaamisen vastaiset toimenpideohjelmat tulee
ottaa käyttöön kaikissa Tampereen kouluissa. Muita lapsia ja nuoria turvaavia keinoja ovat mm.kiusaamisvilkku ja turva-alue koulujen pihalle ja koulurauha-asiamies.Koulukiusaamiseen ja - väkivaltaan tulee olla ehdoton nollatoleranssi ! Jätin joulukuussa 2021 uuden valtuustoaloitteen kiusaamisvilkun ja yhteisten toimenpideohjelmien käyttöönotosta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksesta Tampereen kouluissa koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemiseksi.

9. Ilmastonmuutoksen ehkäisy ja hiilineutraalisuus & luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

-Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta. Meidän tulee tehdä Tampereesta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulee ehkäistä ja niihin varautua. Kehitetään kaupungin puistoja ja luontoalueita. Pääsy lähialueen luontoon on oltava jokaisen tamperelaisen saavutettavissa. Ruokahävikkiä tulee vähentää ja hyödyntää.

10. Kulttuuri, kulttuuritoimijoiden tukeminen, kolmas sektori

-Tampere on kulttuurin kehto. Meillä on valtavan hieno tarjonta erilaisista kulttuurimuodoista. Korona- aikana tulee huolehtia kulttuuritoimijoista hyvin.Yhdistykset ja kolmas sektori tarvitsevat kaupungin tukea tänä vaikeana aikana.Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille hyvinvointia ja kaupungille apua palveluiden tuottamisessa sekä myös selkeää taloushyötyä. Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista toimintaa, joka täydentää kuntien ja paikallisten yritysten palvelutarjontaa eri-ikäisille.

11. Heikompiosaiset

 -Kaupungin Köyhyysohjelma ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.
Tein valtuustoaloitteen köyhyysohjelmasta Tampereelle ja se meni läpi valtuustossa.Köyhyysohjelma on nykyään tärkeä työkalu kaupungissa. Köyhyysohjelman käyttöönoton myötä kaupunkiin on saatu myös köyhyystyöryhmä.Olen jättänyt valtuustoaloitteen ruoka- ja vaateavun ja ruokajakelun koordinoimiseksi ja järjestämiseksi sekä sopivan tilan löytämiseksi Tampereen kaupungissa. Lisäksi jätin aloitteen koulujen hävikkiruoan jakamisen laajentamisesta kaikista kouluista, ravintokeskuksista ja keittiöistä ruoka-apua varten vähävaraisille ja myymisestä kuntalaisille halpaan hintaan. Lisäksi jätin valtuustoaloitteen työkyvyttömyyseläkeläisten aseman parantamisesta ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

12. Mielenterveyskuntoutujien aseman parantaminen

-Matalan kynnyksen palvelut ja sujuvat hoitoketjut. Hoitoa tulee saada heti, kun sitä tarvitsee. Omaisia tulee tukea ja auttaa. Olen jättänyt valtuustoaloitteen työllistymisohjelmasta mielenterveyskuntoutujille.Valtuustoaloitteeni Päihde- ja mielenterveysneuvoston perustamiseksi Tampereelle meni läpi valtuustossa. Uusi neuvosto aloittaa helmikuussa 2022.

13. Kehitysvammaisten ja vammaisten aseman parantaminen

- Työllistymisen ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen eri toimenpitein. Lähipalvelut tulee saada matalalla kynnyksellä. Kuljetuspalvelut ja asunnon muutostyöt tulee olla riittävät.

bottom of page