top of page

Ailan Valtuustoaloitteet ja- kyselyt,vain aiheet. Aloitteiden sisällöt löytyvät valtuustoaloitteet- sivuilta.

Valtuustoaloite torikulttuurin ja toriemme kehittämisestä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen 19.2.2024

Valtuustoaloite Tampereen uuden valtakunnallisen vastuumuseotehtävän huomioimisesta kaupungin toiminnoissa ja viestinnässä - Aila Dündar-Järvinen 20.11.2023

Valtuustoaloite nuorisorikollisuuden ja -väkivallan selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi Tampereella - Aila Dündar-Järvinen 18.9.2023

Valtuustoaloite Kännyköiden käytöstä Tampereen kaupungin kouluissa

Aila Dündar-Järvinen 12.6.2023

Valtuustoaloite Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvoston  perustamiseksi Tampereelle-

Aila Dündar-Järvinen 24.4.2023

Valtuustoaloite omaishoitajien, omaishoitoperheiden ja omaishoidettavien hyvinvoinnin edistämiseksi ja kokonaisselvityksen tekemiseksi -Aila Dündar-Järvinen 3.4.2023

Valtuustoaloite uimahallin rakentamiseksi Linnainmaalle -

Aila Dündar-Järvinen 20.2.2023

Valtuustoaloite kouluruokailun, kouluruoan laadun ja ravintosuositusten parantamisesta ja kehittämisestä Tampereen kouluissa ja eskareissa sekä riittävän määrärahan lisäämiseksi kaupungin talousarvioon- Aila Dündar-Järvinen 24.10.2022

Valtuustoaloite Tiedekeskuksen perustamiseksi Tampereelle - Aila Dündar-Järvinen 19.9.2022

Valtuustoaloite Kohdennettua apua ja tukea tamperelaisten arkeen inflaatiosta ja hintojen noususta eniten kärsivien auttamiseksi toimenpidepaketin avulla - Aila Dündar-Järvinen 29.8.2022

Valtuustoaloite Järvensivun koulun ja pienten lasten toimintayksikön rakentamisen aikaistamiseksi, aktivoimiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi vanhempien kanssa - Aila Dündar-Järvinen 16.5.2022

Valtuustoaloite Mielenterveys – ja päihdeneuvoston perustamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle - Aila Dündar-Järvinen 12.4.2022

Valtuustoaloite Koulujen väistötiloihin siirtymistä koskevien kriteerien asettamiseksi sekä vuoropuhelun käymiseksi Lamminpään koulun oppilaiden Pyynikintien väistötiloihin siirtymistä koskien - Aila Dündar-Järvinen 11.4.2022

Valtuustokysely koskien Bussilinja 26 tyhjäkäyntiä ja webaston käyttöä päätepysäkillä Petsamo (Piennarkatu) - Aila Dündar-Järvinen

11.4.2022

Valtuustoaloite Takahuhdin koulun tilaongelmien ratkaisemiseksi ja joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 21.3.2022

Valtuustoaloite kiusaamisvilkun ja yhteisten toimenpideohjelmien käyttöönotosta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksesta Tampereen kouluissa koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemiseksi-

Aila Dündar-Järvinen 20.12.2021

Valtuustoaloite kuntalaisten toiminta- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi - Aila Dündar-Järvinen 25.10.2021
 

Valtuustoaloite Tampereen bussilinjojen, pysäkkien ja aikataulujen muuttamisesta kuntalaisia paremmin palveleviksi -

Tampereen Sosialidemokraattinen Valtuustoryhmä 20.9.2021

Valtuustoaloite työkyvyttömyyseläkeläisten aseman parantamiseksi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 17.5.2021

 

Valtuustoaloite mielenterveyskuntoutujien työllisyysohjelman laatimiseksi - Aila Dündar-Järvinen 17.5.2021

 

Valtuustoaloite Lasten oikeuksien puiston perustamiseksi Tampereelle ja kiusaamisen vastustamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 19.4.2021

Valtuustoaloite kaupungin kiinteistöjen sisäilma-asioiden avoimen tiedonkulun ja dokumentoinnin parantamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 19.4.2021

 

Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila Dündar-Järvinen ja Matti Höyssä 19.4.2021

 

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin tonttivuokrien kohtuullistamiseksi ja asunto- ja maapolitiikan linjausten ja käytäntöjen päivittämiseksi – Aila Dündar-Järvinen 22.3.2021

Valtuustoaloite lyhennetyn työajan kokeilemiseksi Tampereen kaupungissa – Aila Dündar-Järvinen 22.3.2021

Valtuustoaloite Kämmenniemen koulun peruskorjauksen aikaistamiseksi – Aila Dündar-Järvinen 22.2.2021

Valtuustoaloite Järvensivun koulun säilyttämiseksi, remontoimiseksi ja kunnostamiseksi – Aila Dündar-Järvinen 22.2.2021

Valtuustoaloite uuden yhteisöllisen koulutalon rakentamiseksi Pohjois-Hervantaan – Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenten yhteinen aloite 25.1.2021

 

Valtuustoaloite koskien sääntöjä sähköpotkulautojen pysäköintiä, nopeuksia ja pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa 27.1.2020.

Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisen aloitepalvelun käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa 27.1.2020.

Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin 20.4.2020.

Valtuustoaloite:Tampereelle sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan 20.4.2020.

Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja kehittämiseksi ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi 18.5.2020.

Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle 7.9.2020.

Valtuustoaloite ilmaisten kasvomaskien jakamiseksi joukkoliikenteen käyttäjille Tampereella 7.9.2020.

Valtuustoaloite ruoka- ja vaateavun ja ruokajakelun koordinoimiseksi ja järjestämiseksi sekä sopivan tilan löytämiseksi Tampereen kaupungissa 23.11.2020.

Valtuustoaloite koulujen hävikkiruoan jakamisen laajentamisesta kaikista kouluista, ravintokeskuksista ja keittiöistä ruoka-apua varten vähävaraisille ja myymisestä kuntalaisille halpaan hintaan 23.11.2020.

Valtuustoaloite uusista toimenpiteistä, käytännöistä ja kiusaamisvilkusta koulukiusaamisen ehkäisemiseksi 14.12.2020.

Valtuustoaloite koronalisän maksamiseksi Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöille ja hoitohenkilökunnalle sekä esimiestyön ja johtamisen vahvistaminen 14.12.2020.

Aila Dündar-Järvinen: Valtuustokysely koskien Kämmenniemen koulun sisäilmaongelmia 27.1.2020.

Valtuustokysely koskien kotihoidon omavalvontaa sekä kotihoidon lähihoitajien palkkauksen tasoa 23.11.2020.

 
Valtuustoaloite linja 115 jatkamiseksi välillä Tampereen Keskustori - Pispalanharju – Keskustori. 28.1.2019.

Valtuustoaloite koulukiusaamisen kitkemiseksi toimenpideohjelman avulla sekä koulurauha -asiamiehen nimittämiseksi. 20.5.2019.

Valtuustoaloite kulttuuribussien käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa. 19.8.2019.

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöiden aseman parantamiseksi ja asiakkaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi. 21.10.2019.


Valtuustokysely vanhustenhoidon / hoitokotien tilasta Tampereella ja Esperi Caren toiminnasta. 18.2.2019

Valtuustokysely koskien Kämmenniemen koulun sisäilmaongelmia. 18.2.2019.

 
Valtuustoaloite omaishoitajien oikeudesta käyttää Tampereen kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi. 22.1.2018

Valtuustoaloite Tampereen bussilinja 15:n reittiosan Rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju jatkamiseksi. 19.2.2018

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin konsulttikulujen - ja sopimusten selvittämiseksi ja ottamiseksi osaksi Tampereen kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa. 19.3.2018

Valtuustoaloite valtuutettujen aktiivisuusrekisterin perustamiseksi Tampereen kaupungin sivuille. 18.6.2018

Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi 17.9.2018

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin lastensuojelutilanteen selvittämiseksi, toimenpidesuunnitelman tekemiseksi sekä työntekijöiden aseman parantamiseksi. 22.10.2018

Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi vanhuspalveluiden tilasta Tampereella. 17.12.2018

 

Valtuustoaloite Tipotien ja Linnainmaan terveysasemien uuden toimintamallin kehittämisestä, tiedottamisen lisäämisestä ja auditoinnista.

20.11.2017

 

Valtuustoaloite omaishoidon tuen kriteerien päivittämisestä ja omaishoitajien tukimuotojen kehittämisestä

23.10.2017

Valtuustokysely koskien Tampereen mielenterveyspalveluita - Aila Dündar-Järvinen

14.8.2017

bottom of page