Ailan Valtuustoaloitteet ja- kyselyt Valtuustokausi 2017- 2021, aiheet

 

Valtuustoaloite työkyvyttömyyseläkeläisten aseman parantamiseksi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi - Aila Dündar-Järvinen. 17.5.2021.

 

Valtuustoaloite mielenterveyskuntoutujien työllisyysohjelman laatimiseksi - Aila Dündar-Järvinen.17.5.2021.

 

Valtuustoaloite Lasten oikeuksien puiston perustamiseksi Tampereelle ja kiusaamisen vastustamiseksi - Aila Dündar-Järvinen. 19.4.2021.

Valtuustoaloite kaupungin kiinteistöjen sisäilma-asioiden avoimen tiedonkulun ja dokumentoinnin parantamiseksi - Aila Dündar-Järvinen.19.4.2021.

 

Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila Dündar-Järvinen ja Matti Höyssä. 19.4.2021

 

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin tonttivuokrien kohtuullistamiseksi ja asunto- ja maapolitiikan linjausten ja käytäntöjen päivittämiseksi – Aila Dündar-Järvinen.

22.3.2021

Valtuustoaloite lyhennetyn työajan kokeilemiseksi Tampereen kaupungissa – Aila Dündar-Järvinen. 22.3.2021.

Valtuustoaloite Kämmenniemen koulun peruskorjauksen aikaistamiseksi – Aila Dündar-Järvinen. 22.2.2021.

Valtuustoaloite Järvensivun koulun säilyttämiseksi, remontoimiseksi ja kunnostamiseksi – Aila Dündar-Järvinen. 22.2.2021.

Valtuustoaloite uuden yhteisöllisen koulutalon rakentamiseksi Pohjois-Hervantaan – Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenten yhteinen aloite. 25.1.2021.

 

Valtuustoaloite koskien sääntöjä sähköpotkulautojen pysäköintiä, nopeuksia ja pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa 27.1.2020.

Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisen aloitepalvelun käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa 27.1.2020.

Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin 20.4.2020.

Valtuustoaloite:Tampereelle sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan 20.4.2020.

Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja kehittämiseksi ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi 18.5.2020.

Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle 7.9.2020.

Valtuustoaloite ilmaisten kasvomaskien jakamiseksi joukkoliikenteen käyttäjille Tampereella 7.9.2020.

Valtuustoaloite ruoka- ja vaateavun ja ruokajakelun koordinoimiseksi ja järjestämiseksi sekä sopivan tilan löytämiseksi Tampereen kaupungissa 23.11.2020.

Valtuustoaloite koulujen hävikkiruoan jakamisen laajentamisesta kaikista kouluista, ravintokeskuksista ja keittiöistä ruoka-apua varten vähävaraisille ja myymisestä kuntalaisille halpaan hintaan 23.11.2020.

Valtuustoaloite uusista toimenpiteistä, käytännöistä ja kiusaamisvilkusta koulukiusaamisen ehkäisemiseksi 14.12.2020.

Valtuustoaloite koronalisän maksamiseksi Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöille ja hoitohenkilökunnalle sekä esimiestyön ja johtamisen vahvistaminen 14.12.2020.

Aila Dündar-Järvinen: Valtuustokysely koskien Kämmenniemen koulun sisäilmaongelmia 27.1.2020.

Valtuustokysely koskien kotihoidon omavalvontaa sekä kotihoidon lähihoitajien palkkauksen tasoa 23.11.2020.

 
Valtuustoaloite linja 115 jatkamiseksi välillä Tampereen Keskustori - Pispalanharju – Keskustori. 28.1.2019.

Valtuustoaloite koulukiusaamisen kitkemiseksi toimenpideohjelman avulla sekä koulurauha -asiamiehen nimittämiseksi. 20.5.2019.

Valtuustoaloite kulttuuribussien käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa. 19.8.2019.

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöiden aseman parantamiseksi ja asiakkaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi. 21.10.2019.


Valtuustokysely vanhustenhoidon / hoitokotien tilasta Tampereella ja Esperi Caren toiminnasta. 18.2.2019

Valtuustokysely koskien Kämmenniemen koulun sisäilmaongelmia. 18.2.2019.

 
Valtuustoaloite omaishoitajien oikeudesta käyttää Tampereen kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi. 22.1.2018

Valtuustoaloite Tampereen bussilinja 15:n reittiosan Rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju jatkamiseksi. 19.2.2018

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin konsulttikulujen - ja sopimusten selvittämiseksi ja ottamiseksi osaksi Tampereen kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa. 19.3.2018

Valtuustoaloite valtuutettujen aktiivisuusrekisterin perustamiseksi Tampereen kaupungin sivuille. 18.6.2018

Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi 17.9.2018

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin lastensuojelutilanteen selvittämiseksi, toimenpidesuunnitelman tekemiseksi sekä työntekijöiden aseman parantamiseksi. 22.10.2018

Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi vanhuspalveluiden tilasta Tampereella. 17.12.2018

 

Valtuustoaloite Tipotien ja Linnainmaan terveysasemien uuden toimintamallin kehittämisestä, tiedottamisen lisäämisestä ja auditoinnista.

20.11.2017

 

Valtuustoaloite omaishoidon tuen kriteerien päivittämisestä ja omaishoitajien tukimuotojen kehittämisestä

23.10.2017

Valtuustokysely koskien Tampereen mielenterveyspalveluita - Aila Dündar-Järvinen

14.8.2017