top of page
Taisteluvoitto joukkoliikenteen palauttamiseksi Pispalanharjulle

Taistelu, joka alkoi vuoden 2018 helmikuussa, päättyi 19.11.2018 työvoittoon Tampereen kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa. Kuukausien työ, monet neuvottelut, tapaamiset virkamiesten ja Pispalan asukkaiden kanssa päättyi onnellisesti, Pispalan asukkaat saivat takaisin oman bussilinjansa, jonka Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti lakkauttaa 20.12.2017. Ohessa pitkä kertaus eri vaiheista:

Pispalanharjun joukkoliikenteen jatkumisen puolesta käytiin vuoden mittainen taistelu. Edelleenkin, erityisesti koronan vuoksi, seuraamme tiiviisti Tampereen seudullisen joukkoliikennelautakunnan päätöksiä, koskien erityisesti Pispalan joukkoliikennettä.Pispalan asukkaat tekivät kaikkensa, jotta joukkoliikenne jatkuisi Pispalanharjulle. Lukuisia vetoomuksia lähetettiin valtuutetuille ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille. Lisäksi kerättiin yli 1600 nimeä sisältävä adressi liikennöinnin jatkumisen puolesta. Allekirjoittanut teki valtuustoaloitteen 19.2.2018 liikennöinnin jatkamiseksi Pispalanharjulle. Asukkaat ideoivat mm. kulttuuribussireitin Pispalanharjulle, koska Tampereen kaupunki hakee kulttuuripääkaupungiksi. Tähän kaupunki ei tarttunut. (Olen jättänyt myös kulttuuribussista valtuustoaloitteen, johon vielä odotan vastausta ).Taistelu kuitenkin lopulta auttoi ja Tampereen kaupunginvaltuusto myönsi budjettikokouksessaan 19.11.2018  100 000 euroa pikkubussin liikennöintiä varten vuodelle 2019.

Pispalanharjun vaikeakulkuinen, jyrkkä maasto ja olosuhteet eivät ole vuosien saatossa muuttuneet ja Pispalan alueen lapsiperheet, koululaiset (myös lähialueen kouluja käyvät), ikäihmiset ja työikäiset edelleen tarvitsevat kipeästi omaa bussilinjaansa Pispalanharjulle.

Linja 115 on ainoa, jolla Pispalanharjulla asuvat autottomat ikäihmiset, lapset, lastenvaunujen kanssa liikkuvat ja vähävaraiset pääsevät korkean harjun päälle; itse asiassa kelle tahansa normaalikuntoisellekin harjulle kipuaminen ilman kantamuksiakin on raskasta. Pispalanharjulle tulee korkeuseroa valtatieltä 30 metriä(10 krs) ja Tahmelasta linja 25:n pysäkiltä peräti 67,5 metriä, eli 30 kerroksisen kerrostalon verran (lähde: Maanmittauslaitos). Kovilla pakkasilla ja liukkailla jyrkillä teillä ikäihmisten ja lastenvaunuja työntävien on mahdotonta kulkea turvallisesti Harjulle. Pispalanharjulla linjan 115 vaikutusalueella Ylä- Pispalassa asuu noin 700 asukasta. Näistä n. 250 on yli 55 vuotiaita, n. 120 yli 70-vuotiaita (MML). Tampere pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Päätös reittiosan 15 lakkauttamisesta v. 2017 oli täydellisessä ristiriidassa kyseisen pyrkimyksen kanssa, ja edistää tehokkaasti yksityisautoilua. On hyvä tiedostaa, että kerran hankittua autoa myös käytetään yleisesti enemmän, ei vain Harjulle nousuun, mikä lisää hiilipäästöjä. Pispalan paikoitustilanne on myös erittäin huono.

Jotta käydystä taistelusta ja vaivannäöstä tulisi selkeä kuva, kertaan vuosien 2017 - 2018 tapahtumat:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju- Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Säästö oli 200 000 euroa. Jätin valtuustoaloitteen 19.2.2018 linja 15 jatkamiseksi Pispalan asukkaiden yhteydenottojen perusteella.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksissaan 22.2.2018 § 15, ja 21.3.2018, § 22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa 2018 -2019. 22.2.2018 joukkoliikennelautakunta päätti talvikauden palvelutasosta lukuun ottamatta linjoja 14,15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 joukkoliikennelautakunta päätti valtuustoaloitteessa kyseessä olevan asian osalta kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että talviliikennekaudella 2018 - 2019 Pispalanharjulle liikennöidään linjalla 31 siten, että Pispalanharjun itäpäässä sijaitseva Pispalanharju 2 - pysäkki toimii linjan 31 päätepisteenä Pispalanharjulla. Kyseiseltä pysäkiltä on noin 700 metrin matka ylös harjulle Pispan koululle. Lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä. Tuossa vaiheessa kuitenkin kävi ilmi, että linja 31, jonka piti "kompensoida" linjaa 15, ei liikennöisi välttämättä kovin pitkään.

Joukkoliikennelautakunta tekee vuosittain palvelutarjontapäätöksen ja maaliskuussa 2018 lautakunta päätti Pispalanharjun osalta linjan 31 jatkamisesta harjun alkupäähän talviliikennekauden 2018 - 2019 loppuun asti eli vain kesäkuun 2019 alkuun. Uudessa linjasto 2021 suunnitelmassa koko linjaa 31 ei ollut enää olemassa ollenkaan.

Pispalan Asukasyhdistys ry teki 21.3.2018, § 22 päätöksestä oikaisuvaatimuksen koskien linjan 15 Pispalanharju-Järvensivu palvelutasoa. Oikaisuvaatimuksessa linja-autoreitti 15 ja sen aikataulut vaadittiin säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Joukkoliikennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 26.4.2018. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli valtuustoaloitettani 30.5.2018, mutta hyväksytty päätösesitys oli, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli aloitettani 18.6.2018, mutta esittelijä otti aloitteen pois listalta kokouksen aikana. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli taas 30.8.2018 aloitettani. Nyt se lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi joukkoliikenneyksikköön.

12.9.2018 Pispalan asukkaat järjestivät tapahtuman Pispalan koululle, jonka aiheena oli joukkoliikenteen takaisin saaminen Pispalanharjulle. Päättäjät oli kutsuttu myös tilaisuuteen.

Joukkoliikenteen talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin lautakunnassa 13.9.2018. Hyväksytty joukkoliikenteen talousarvio vuodelle 2019 ei sisältänyt määrärahaa aloitteessani esitetyn entisen bussilinjan 15 reittiosan Rautatieasema-Pispalanharju toteuttamiseksi. Reitinosan lakkautuksella toteutui vuotuinen noin 200.000 euroa bruttokustannussäästö. Nettosäästö on yli 100.000 euroa. Tämän jälkeen lautakunta käsitteli aloitettani uudelleen 2.10.2018. Vaikka kaupunginhallitus oli päättänyt ja edellyttänyt elokuussa, että aloitteeni vastaus tulee valmistella uudelleen, virkamiesesitys ja lopullinen päätös oli taas Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa (Jolila), että aloitteeni ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

5.10.2018 perustin kansalaisliikkeen Facebookiin linjan 15 palauttamiseksi Pispalanharjulle. Pispalan asukkaat lähettivät uudelleen 7.10 valtuutetuille vetoomuksen Pispalanharjun joukkoliikenteen jatkamisen puolesta.

29.10.2018 valtuustoryhmäni hyväksyi esitykseni linjan 15 palauttamisesta ja budjettineuvotteluihin 200 000 euroa linjan palauttamiseksi Pispalanharjulle. Marraskuussa budjettineuvotteluissa valtuustoryhmät suostuivat 100 000 euroon ja pikkubussiin Pispalanharjulle.

31.10.2018 Pispalan yhdistykset tekivät esityksen bussilinja 15:n palauttamisen puolesta ja ehdotuksen uudenlaisesta kulttuurikonseptista Pispala Bus, joka palvelisi harjun asukkaiden lisäksi turisteja vetovoimaisella tavalla. Esitystä tukivat myös lukuisat Pispalan kulttuurivaikuttajat.

19.11.2018 Valtuusto hyväksyi määrärahaesityksen budjettikokouksessa. Lopetetun linja 15 palvelu turvataan jatkossa pikkubussilla välillä Keskustori - Pispalanharju, alkuperäiselle päätepysäkille, Harjunpäähän asti, mahdollisimman paljon alkuperäisen linjan 15:n reittiä ja vuoroväliä noudattaen. Määrärahalisäys oli 100 000 euroa.

28.11.2018 Joukkoliikennelautakunta päätti joukkoliikenteen palvelutasosta kesäkaudelle 2019 ajankohdalle 3.6 - 8.8.2019. Pispalanharjun pikkubussi tulee liikennöimään uudella linjalla 115 Pispalanharjulta Keskustorille ma-la vuorovälin ollessa 30 min (lisärahoitus).

Linja 115 reitti : Keskustori - Kirkkokatu - Laukontori - Satamakatu - Palomäentie - Tahmelantie - Pispalanharju (3 km). Kesäarki: Linja 115 Keskustori - Pispalanharju klo 07 - 19, vuoroväli 30 min. Kesälauantai : Keskustori - Pispalanharju klo 09 - 17, vuoroväli 30 min.

Joukkoliikennelautakunta päätti vielä 20.12.2018, § 94 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2018-19 - Linjat 31 ja 115 "Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.11.2018, § 216, päättänyt kohdentaa vuoden 2019 talousarvioon 100 000 euroa Pispalanharjun joukkoliikennetarjonnan järjestämiseen mahdollisimman paljon lakkautetun linjan 15 reittiä ja vuoroväliä noudattaen. Kaupunginvaltuuston päätöksen toteuttamiseksi esitetään uuden linjan 115 Keskustori - Pispalanharju perustamista ja liikennöinnin aloittamista 2.1.2019 alkaen. Linjaa liikennöidään pikkubussilla, jossa on tila myös lastenvaunuille. Samassa yhteydessä on mielekästä siirtää linjan 31 päätepysäkki Pispalanharjulta takaisin Pyynikintorille. Näin voidaan linjalle 31 palauttaa paremmin Muotialan suunnan asiakastarpeita palvelevat aikataulut. ”

Pispalan asukkaat päättivät, että linja 115 liikennöinnin myötä, pidetään autottomia torstaita ja vähennetään yksityisautoilua.

 

Alla kommenttejani ja tunnelmiani  julkisesta Facebook- ryhmästä ( Kansalaisliike bussilinja 15 palauttamiseksi Tampereen Pispalanharjulle ), jonka perustin syksyllä joukkoliikenteen palauttamiseksi Pispalanharjulle :

28.11.2018

Hei ystävät !

Tänään oli Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokous (Jolila). Olen siis kyseisessä lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Minulla ei ole päätös eikä - esitysoikeutta. Tässä viimeisin tieto Pispalanharjun bussiliikenteen järjestämisestä.
Lautakunta päätti tänään joukkoliikenteen palvelutasosta kesäkaudelle 2019 ajankohdalle 3.6 - 8.8.2019. Pispalanharjun pikkubussi tulee liikennöimään linjalla 115 seuraavasti :

Linja 115 Uusi linja Pispalanharjulta Keskustorille
Perustelu: Pispalanharjun liikennöintiin osoitettu lisärahoitus.

Linja 115 reitti : Keskustori - Kirkkokatu - Laukontori - Satamakatu - Palomäentie - Tahmelantie - Pispalanharju
(3 km)
Kesäarki: Linja 115 Keskustori - Pispalanharju klo 07 - 19, vuoroväli 30 min.
Kesälauantai : Keskustori - Pispalanharju klo 09 - 17, vuoroväli 30 min.

Minulle uutta oli, että sunnuntaina ei liikennöidä. Kysyin tietysti syytä ja vastaukseksi sain, että raha ei riitä. Muuten olisi jouduttu heikentämään arkipäivien vuoroväliä !
Joukkoliikenneyksikkö pyrkii aloittamaan liikennöinnin mahdollisimman pian Pispalanharjulle. Seuraavaan lautakunnan kokoukseen (20.12) tuodaan esitys Pispalanharjun liikenteen alkuvuoden/ kevään Pispalanharjun liikennöinnistä. Tarkoituksena on siis aloittaa mahdollisimman pian liikennöinti Pispalanharjulle. Varmistin vielä, että pikkubussiin mahtuu lastenvaunut ja kysymykseeni nyökyteltiin. Tässä, hyvät ystävät, tämän päivän tilanne. Pidän teitä toki ajantasalla tilanteesta.
Mukavaa Joulun odotusta !


19.11. 2018

Hei ystävät !

Terveisiä kaupunginvaltuuston talousarviokokouksesta. Kokous alkoi klo 9 ja jatkuu iltaan asti. Kuten jo aikaisemmin vihjasin,liikenne Pispalanharjulle alkaa uudelleen pikkubussin muodossa. Koko vuoden taistelu tuotti tulosta. Valtuusto tulee hyväksymään tänään seuraavan esityksen: Lopetetun linja 15 palvelu turvataan jatkossa pikkubussilla välillä Keskustori - Pispalanharju, alkuperäiselle päätepysäkille, Harjunpäähän asti, mahdollisimman paljon alkuperäisen linjan 15:n reittiä ja vuoroväliä noudattaen. Määrärahalisäys on 100 000 euroa. Johtuen Pispalan koulun remontista, joukkoliikenneyksikkö ei voi laittaa reitille isoa bussia. Olen myös edellyttänyt, että bussiin mahtuu aina lastenrattaat. Mainittakoon, että esitin ryhmille 200 000 euroa.

Hyvät ystävät! Tilanne oli todella toivoton, mutta voitto tuli. Nyt on juhlan aika !


13.11.2018

Hei ystävät!

Taistelumme bussilinjasta alkoi yhdeksän kuukautta sitten. Aikamoisia synnytystuskia olemme kokeneet, yhdessä. Viime viikot on käyty kaupungintalolla talousarvioneuvotteluja. Kuukausien työ on saamassa palkinnon. En voi näin julkisesti paljastaa neuvottelutulosta, mutta sen voin jo kertoa, että saamme pian iloita. Ensi maanantaina 19.11 alkaa kaupunginvaltuuston talousarviokokous klo 9. Sitä voi seurata joko paikan päällä tai kaupungin nettisivujen kautta. Kun lopputulos on julkinen, tulen näillä sivuilla kertomaan julkisesti tästä taistelusta ja myös niistä tahoista, jotka auttoivat minua ja samalla kaikkia pispalalaisia ym.saamaan hyvän lopputuloksen 💐


TAUSTAA:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju - Keskustori lakkautetaan. Linjaosan jatkamisen puolesta kerättiin myös nimiä adressiin, joka luovutettiin Tampereen kaupunginvaltuustolle 19.2.2018. Nimiä kertyi 1631 kpl linja 15 palauttamisen puolesta Pispalanharjulle. Myöskään talvikaudelle linja 15 ei saanut jatkoa. Linja 15 on ainoa, jolla Pispalanharjulla asuvat autottomat ikäihmiset, lapset, lastenvaunujen kanssa liikkuvat ja vähävaraiset pääsevät korkean harjun päälle. Pispalanharjulle tulee korkeuseroa valtatieltä 30 metriä  ( 10 krs ), ja Tahmelasta linja 25:n pysäkiltä peräti 67,5 metriä, eli 30 kerroksisen kerrostalon verran (lähde: Maanmittauslaitos). Tampere pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Päätös reittiosan 15 lakkauttamisesta on täydellisessä ristiriidassa kyseisen pyrkimyksen kanssa, ja edistää tehokkaasti yksityisautoilua. Käytännössä, nyt kun Harjulle ei pääse bussilla enää lainkaan, monien pispalalaisten on hankittava henkilöauto. Lisääntyvä liikenne on myös vaaratekijä erityisesti lapsille ja koululaisille. Käytännössä myös Pispalan koululaisten harvat retket uimahalliin sekä museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin vaikeutuvat, koska siirtyminen muille pysäkeille vie runsaasti aikaa koulupäivästä. Näyttää siltä, että linjan 15 reittiosan lopettamispäätös on tehty taloudellisin perustein eikä sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ole selvitetty lainkaan. Päätös linja 15 lakkautamisesta Pispalanharjulle on myös eriarvoistava. Joukkoliikenneyhteys tulee säilyttää Pispalanharjun ja keskustan välillä siten, että se palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä tasapuolisesti. Kansalaisliike, joka koostuu Pispalan ja Kaakinmaan asukkaista vaativat linja 15 palauttamista takaisin Pispalanharjulle.

Tilanne 27.9.2018:

Hei ystävät !

Kiitos erittäin onnistuneesta keskustelutilaisuudesta 12.9 Pispan koululla. Tilaisuus oli menestys.
Nyt tapahtuu: Valtuustoaloitteeni linjan 15 palauttamiseksi Pispalanharjulle on taas joukkoliikennelautakunnan esityslistalla ensi tiistaina 2.10. Aloitettani on kyllä riepoteltu suuntaan ja toiseen. Ensin kesän alussa konsernijohtaja otti yhtäkkiä aloitteeni pois kaupunginhallituksen listalta. Sitten 30.8 sain vihdoin tukea kaupunginhallituksessa ( pyysin A. Aleksovskia tekemään palautusesityksen) ja aloitteeni palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Se tarkoittaa, että virkamiehiltä odotetaan toisenlaista ratkaisua/esitystä. Valitettavasti vastaus on taas sama kuin ennenkin, ainoastaan linjan talousvaikutukset on lisätty loppuun! Keskustelutilaisuuden jälkeen pyysin Mika Periviidalta, että hän toisi nopeasti aloitteeni takaisin lautakuntaan, jotta se ehtisi ennen valtuuston budjettivaltuustoa käsittelyyn. No, se nyt ainakin tapahtui. Mitkä ovat sitten mahdollisuutemme ?

Vaihtoehdot:

1. Joukkoliikennelautakunta käsittelee aloitteeni 2.10 - rahaa tuskin linjalle myönnetään, koska talousarviokokous vuodelle 2019 lautakunnan osalta oli jo. Lautakunta voi toki halutessaan liittää jonkin ponnen pykälään. Olen lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana eli minulla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

2. Kaupunginhallitus käsittelee aloitteeni lautakunnan jälkeen, ehkä jo 8.10. Teen kaikkeni, että KH tekee myönteisen päätöksen.

3. Jos KH ei hyväksy aloitettani, on vielä mahdollisuus vaikuttaa pormestariin, jos hän sisällyttäisi linja 15 omaan talousarvioesitykseensä, joka julkaistaan 22.10.

4. Jos tämäkään ei toteudu, aloitteeni etenee valtuustoon, jossa tulen sitten äänestyttämään asian. Todennäköisesti aloitteeni käsitellään sitten budjettivaltuustossa 19.11; aloitehan sisältää määrärahatarpeen.Alla vielä 2.10.2018 Jolilan pykälä:

 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.10.2018
§ 71 Valtuustoaloite Tampereen bussilinja 15:n reittiosan Rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju jatkamiseksi - Aila Dündar-Järvinen
Aikaisempi käsittely
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 30.5.2018
Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen on tehnyt 19.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää perusteluineen, että Tampereen bussilinjan 15 reittiosaa rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju ei lakkauteta. Valtuustoaloitteen sisältö painottuu Pispalanharjun tilanteeseen. Perusteluina liikenteen säilyttämiselle aloitteen mukaan ovat alueen korkeuserot, senioriväestön suuri osuus, haitat yksityisautoilun lisääntymisestä harjulla ja koululaisten matkustustarpeet.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju- Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Pyynikin osalta korvaava tarjonta järjestetään linjalla 25, jonka vuorotarjontaa lisätään. Eteläpuisto - Nalkala -alueella palvelutarjontaa parannetaan siirtämällä linjan 6 päätepysäkki Pyynikintorilta Nalkalaan.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksissaan 22.2.2018, § 15, ja 21.3.2018, § 22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa 2018-2019. 22.2.2018 joukkoliikennelautakunta päätti talvikauden palvelutasosta lukuunottamatta linjoja 14,15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 joukkoliikennelautakunta päätti valtuustoaloitteessa kyseessä olevan asian osalta kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että talviliikennekaudella 2018-2019 Pispalanharjulle liikennöidään linjalla 31 siten, että Pispalanharjun itäpäässä sijaitseva Pispalanharju 2 - pysäkki toimii linjan 31 päätepisteenä Pispalanharjulla. Kyseiseltä pysälkiltä on noin 600 metrin matka Pispan koululle länteen. Lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä.
Pispalan Asukasyhdistys ry teki 21.3.2018, § 22 päätöksestä oikausuvaatimuksen koskien linjan 15 Pispalanharju-Järvensivu palvelutasoa. Oikaisuvaatimuksessa linja-autoreitti 15 ja sen aikataulut vaadittiin säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Joukkoliikennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 26.4.2018.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on käsitellyt Pispalanharjun joukkoliikennetarjontaa valtuustoaloitteen 19.2.2018 tekemisen jälkeen kevään kokouksessa ja päätynyt ratkaisuun, jossa linja 31 jatketaan Pispalanharjun itäosaan, Pispalanharju 2 - pysäkille ja lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä. Joukkoliikennelautakunnan päättämä palvelutarjonta yhdessä palveluliikenteen kanssa helpottaa erityisesti alueen korkeuseroista johtuvaa haastetta. Koululaisten liikkumistarpeisiin on aikataulullisesti hyvät yhteydet Pispalan valtatien pysäkeiltä. Näiden pysäkkien matkustajamäärätietojen perusteella linjojen käyttö alueelta on jo nykyisin hyvin suosittua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 18.6.2018

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä.
Asia poistettiin esityslistalta.

 

Kaupunginhallitus, 20.8.2018

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen on tehnyt 19.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää perusteluineen, että Tampereen bussilinjan 15 reittiosaa rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju ei lakkauteta. Valtuustoaloitteen sisältö painottuu Pispalanharjun tilanteeseen. Perusteluina liikenteen säilyttämiselle aloitteen mukaan ovat alueen korkeuserot, senioriväestön suuri osuus, haitat yksityisautoilun lisääntymisestä harjulla ja koululaisten matkustustarpeet.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju- Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Pyynikin osalta korvaava tarjonta järjestetään linjalla 25, jonka vuorotarjontaa lisätään. Eteläpuisto - Nalkala -alueella palvelutarjontaa parannetaan siirtämällä linjan 6 päätepysäkki Pyynikintorilta Nalkalaan.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksissaan 22.2.2018 § 15, ja 21.3.2018 § 22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa 2018-2019. 22.2.2018 joukkoliikennelautakunta päätti talvikauden palvelutasosta lukuunottamatta linjoja 14,15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 joukkoliikennelautakunta päätti valtuustoaloitteessa kyseessä olevan asian osalta kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että talviliikennekaudella 2018-2019 Pispalanharjulle liikennöidään linjalla 31 siten, että Pispalanharjun itäpäässä sijaitseva Pispalanharju 2 - pysäkki toimii linjan 31 päätepisteenä Pispalanharjulla. Kyseiseltä pysälkiltä on noin 600 metrin matka Pispan koululle länteen. Lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä.
Pispalan Asukasyhdistys ry teki 21.3.2018, § 22 päätöksestä oikausuvaatimuksen koskien linjan 15 Pispalanharju-Järvensivu palvelutasoa. Oikaisuvaatimuksessa linja-autoreitti 15 ja sen aikataulut vaadittiin säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Joukkoliikennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 26.4.2018.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on käsitellyt Pispalanharjun joukkoliikennetarjontaa valtuustoaloitteen 19.2.2018 tekemisen jälkeen kevään kokouksessa ja päätynyt ratkaisuun, jossa linja 31 jatketaan Pispalanharjun itäosaan, Pispalanharju 2 - pysäkille ja lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä. Joukkoliikennelautakunnan päättämä palvelutarjonta yhdessä palveluliikenteen kanssa helpottaa erityisesti alueen korkeuseroista johtuvaa haastetta. Koululaisten liikkumistarpeisiin on aikataulullisesti hyvät yhteydet Pispalan valtatien pysäkeiltä. Näiden pysäkkien matkustajamäärätietojen perusteella linjojen käyttö alueelta on jo nykyisin hyvin suosittua.
Edellä esitetty vastaus valtuustoaloitteeseen on hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 30.5.2018. Kaupunginhallitus palautti aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 20.8.2018.
Joukkoliikenteen talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin 13.9.2018. Joukkoliikenteen talousarvio 2019 perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvio noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen 20.8.2018 mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa. Aloitteen mukaisen reitinosan lakkautuksella toteutuu vuotuinen noin 200.000 euroa bruttokustannussäästö. Nettosäästö on yli 100.000 euroa.  Joukkoliikenteen talousarvio 2019 ei sisällä määrärahaa aloitteessa esitetyn entisen bussilinjan 15 reittiosan Rautatieasema-Pispalanharju toteuttamiseksi.

 

Liitteet

Valtuustoaloite.pdf (pdf, 163 kt)


 

Valtuustoaloite Tampereen bussilinja 15:n reittiosan rautatieasema- Keskustori – Pispalanharju  jatkamiseksi

 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju - Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Pispalan ja Pyynikin korvaava tarjonta linjalla 25, jonka vuorotarjontaa lisätään. Perusteluina reittiosan lakkauttamiseen on mm. että Pispalan koulun remontti alkaa kesäkuussa ja se hankaloittaa Pispalanharjun pääteaseman käyttöä.

 

 

Joukkoliikennelautakunta päättää 22.2.2018 joukkoliikenteen palvelutasosta talvikaudella 2018 - 2019. Esityksen mukaan linjalla 15 on edelleen reittimuutos. Uusi reitti on Petsamo - rautatieasema - Järvensivu. Reittiosa rautatieasema- Keskustori - Pispalanharju lakkautetaan. Täten esityksen mukaan myös tulevalla talvikaudella Pispalanharjun reittiosa lakkautetaan.

 

Allekirjoittanut sai muutama viikko sitten yhteydenottoja linjan 15 Pispalanharjun reittiosan lakkauttamisesta huolestuneilta kuntalaisilta. Tällä viikolla asiasta on puhuttu laajasti jo julkisuudessakin. Linjaosan jatkamisen puolesta kerätään myös nimiä adressiin, joka luovutetaan Tampereen kaupunginvaltuustolle 19.2.2018. Nimiä on kerätty sunnuntai-iltaan 18.2.2018 mennessä 1631 kpl, joista 1276 kpl Tampereelta.  

 

 

Perusteluja reittiosa rautatieasema- Keskustori – Pispalanharju jatkumiseksi :   

 

 

Linja 15 on ainoa, jolla Pispalanharjulla asuvat autottomat ikäihmiset, lapset, lastenvaunujen kanssa liikkuvat ja vähävaraiset pääsevät korkean harjun päälle; itse asiassa kelle tahansa normaalikuntoisellekin harjulle kipuaminen ilman kantamuksiakin on raskasta. Pispalanharjulle tulee korkeuseroa valtatieltä 30 metriä( 10 krs ), ja Tahmelasta linja 25:n pysäkiltä peräti 67,5 metriä, eli 30 kerroksisen kerrostalon verran (lähde: Maanmittauslaitos). Pispalanharjulla linjan 15 vaikutusalueella Ylä- Pispalassa (rajauksella Rinnekatu, Pispankatu, Kiviaidankatu, Mäkikadun alkupää koulun takana) asuu noin 700 asukasta. Näistä n. 250 on yli 55 vuotiaita, n. 120 yli 70-vuotiaita (MML). Tampere pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Päätös reittiosan 15 lakkauttamisesta on täydellisessä ristiriidassa kyseisen pyrkimyksen kanssa, ja edistää tehokkaasti yksityisautoilua. Käytännössä, jos Harjulle ei pääse bussilla enää lainkaan, tämä tarkoittaa sitä, että niiden, jotka eivät halua tai voi urheilla päivittäin, on hankittava henkilöauto. Osalle, kuten alaikäisille ja varattomille tämä ei tietenkään ole edes mahdollista, ja lähes jokainen vanhus menettää ajokorttinsa terveydentilansa vuoksi ennemmin tai myöhemmin. Ylä-Pispalassa linjan 15 em. vaikutusalueella alle 18- vuotiaita lapsia on noin 80. Verotietojen mukaan Ylä-Pispalan tulotaso on paljon pienempi kuin muualla Pispalassa, ja yksityisiä vuokratalojakin on paljon. On hyvä tiedostaa, että kerran hankittua autoa myös käytetään yleisesti enemmän, ei vain Harjulle nousuun, mikä lisää hiilipäästöjä. Pispalan paikoitustilanne on myös erittäin huono. Vaikka bussin nykyinen kääntöpaikka otettaisiin osin paikoitusalueeksi, se ei kompensoi kasvavaa automäärää.
 

Uudessa kaavassa ei ole varauduttu tähän linjamuutokseen lainkaan - Pispalan kaavoittajaa ei oltu tietojen mukaan informoitu tästä muutoksesta. Lisääntyvä liikenne on myös vaaratekijä erityisesti lapsille. Ylä-Pispalan alueella kadut ovat kapeita eikä jalkakäytäviä ole. Varsinkin Pispalan koulun esikoululaisten saattoliikenne on jo nyt ongelma. Heidät on saatettava luokkiin asti, ja autolla tultaessa alue ruuhkautuu jatkuvasti pahoin.

 

Käytännössä myös koululaisten harvat retket uimahalliin sekä museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin vaikeutuvat, koska siirtyminen muille pysäkeille vie runsaasti aikaa koulupäivästä. Pispan koulun vanhempainyhdistys ry:n hallituksen mukaan Pispalan koulun kulttuuri- ja liikuntaretket loppuvat kokonaan, jos linja poistuu. Vanhempainyhdistyksellä ei valitettavasti ole varaa kustantaa busseja yli tuhannelle (250op.x 4 matkaa =1000) yksittäiselle henkilömatkalle, jotka liittyvät mm. uuden OPS:n mukaiseen ilmiöopetukseen ja kulttuurikasvatukseen. Kaupunki ei ole kertonut myöntävänsä avustuksia tähän tarkoitukseen. Lisäksi turvallinen liikkuminen Pyynikintie 2:een koulun väistötiloihin v. 2018 - 19 on myös tämän myötä ongelma, johon kaupunki ei ole esittänyt turvallista ratkaisua. Linja 15:ta pysäkki on sopivasti väistökoulun vieressä, bussin 25 paljon kauempana kadunylitysten takana. Käytännössä pieniä lapsia tullaan kuljettamaan autoilla paljon, mikä tulee ruuhkauttamaan tukkoista Mariankatua entisestään. Myöskään linjan 25:en vuorovälin lisäys tuskin riittää, kun sadat oppilaat alkavat käyttää ko. yhteyttä päivittäin. Myös tiedotus asiasta on ollut alueella asuvien mukaan huonoa. Koulun rehtorille, alueen kaavoittajalle tai paikallisille yhdistyksille (asukasyhdistys, vanhempainyhdistys) ei ole tullut mitään tietoa asiasta; asia selvisi vasta, kun aktiivisesti alettiin tiedustella koulun remontin vaikutuksesta linja-autoliikenteeseen.

 

Näyttää siltä, että linjan 15 reittiosan lopettamispäätös on tehty taloudellisin perustein eikä sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ole selvitetty lainkaan. Päätös on myös eriarvoistava. Joukkoliikenneyhteys tulee säilyttää Pispalanharjun ja keskustan välillä siten, että se palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä tasapuolisesti.

 

 

Esitän edellä mainittuihin perusteluihin vedoten, että Tampereen bussilinja 15:n reittiosaa rautatieasema - Keskustori – Pispalanharju ei lakkauteta.

 

 

 

Tampereella 19.2.2018

 

Aila Dündar- Järvinen

Kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus Pispalalainen- lehdessä kevät 2020:

Kulttuuribussi Tampereen kaupunkiin?

Pispalan ja Pispalanharjun joukkoliikenteen jatkumisen puolesta käytiin liki kahden vuoden mittainen taistelu. Taistelu alkoi, kun Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti lakkauttaa linja 15 liikennöinnin Pispalanharjulle vuoden 2018 alusta. Useat Pispalan asukkaat ottivat tuolloin yhteyttä Ailaan ja pyysivät apua bussilinjan palauttamiseksi. Aila jätti valtuustoaloitteet 19.2.2018 sekä 29.1.2019 liikennöinnin jatkamiseksi Pispalanharjulle. Asukkaat keräsivät 1600 nimeä sisältävän adressin liikennöinnin jatkumisen puolesta. Taistelumme auttoi ja Tampereen kaupunginvaltuusto myönsi budjettikokouksessaan 19.11.2018 100 000 euroa pikkubussin linja 115 liikennöintiä varten vuodelle 2019.

Tässä yhteydessä Pispalan asukkaat, Katja Villemonteixin ideoimana, esittivät Kulttuuribussi-konseptia Tampereelle. Tampereen kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kulttuuribussin idea on erinomainen ja sillä olisi valtavasti Tamperetta, asukkaita ja turisteja hyödyntäviä vaikutuksia. Kulttuuribussi- ideaa tukevat asukkaiden lisäksi lukuisat Pispalan kulttuurivaikuttajat. Aila jätti valtuustoaloitteen asiasta 19.8.2019. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki yhteistyössä muiden toimijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asukkaiden kanssa aloittaa kulttuuribussi –pilotin Pispalan joukkoliikenteen osalta esim. eri teemojen kautta: Lauri Viita -bussi ja Muumibussi. Huomattavaa on, että Kulttuuribussin tukijat, esityksen tekijät ja Pispalan kulttuurivaikuttajat ovat luvanneet tuottaa ja kehittää konseptia. Kun elämä palautuu normaaliksi koronaviruksen jälkeen, kokoamme kulttuuripuolen ja muiden tahojen edustajat miettimään Kulttuuribussin kehittämistä. Lisäksi Ailan valtuustoaloite on tulossa vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lopuksi vetoomus: käyttäkää ahkerasti Pispalan pikkubussia 115, ettei sitäkin suunnitella taas lakkautettavaksi, säästösyistä.

 

Pidetään yhteyttä!

Aila Dündar- Järvinen

Kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja

bottom of page