top of page

Puheita ja kirjoituksia

 

 

Ikäihmiset, kotihoidon työntekijät ja omaishoitajat tarvitsevat tukeamme

( Tamperelainen 24.4.2021 )

Olen saanut paljon palautetta ikäihmisten kotihoidon ja työntekijöiden tilanteesta, jota olen valtuustoaloitteilla ja - kyselyillä pyrkinyt parantamaan. Työntekijäpula on suuri ongelma. Työn raskaus ja tyytymättömyys palkkatasoon vähentävät työn houkuttelevuutta. Työn vastuullisuuteen ja työmäärään nähden palkan pitää olla korkeampi. Hyvinvoiva hoitaja hoitaa työnsä hyvin, mutta se edellyttää hyviä työolosuhteita, työnkuvan selkeyttämistä ja riittäviä resursseja. Suurimpia epäkohtia ovat mm. kiire, työnjärjestely/työtehtävien jako, tiedonkulku, työntekijöiden kuuleminen, työssäjaksaminen, työn raskaus ja kuormittavuus sekä henkilöstövajaus ja sijaisten puute. Myös esimiehet tarvitsevat tukea ja apua. Kaupungin tulee tehdä vertailu oman työn ja ostopalvelutyöntekijöiden suhteesta ja vaikutuksesta työvoimakustannuksiin. Lakisääteiset ruokatauot pitää saada työntekijöille varmistettua. Kotihoidon lähihoitajien jatkuvat rekrytointi- ja resurssiongelmat on korjattava vähentämällä työn kuormittavuutta ja kohtuullistamalla asiakasmääriä. Hyvän kotihoidon avulla on mahdollista turvata kaikille ikäihmisille arvokas vanhuus ja laadukas hoito. Kotona omaistaan hoitavia omaishoitajia on tuettava kaikin tavoin ja omaishoidontuki on pidettävä riittävällä tasolla. On arvovalinta ja yhteinen asiamme hoitaa ikäihmisemme kunnialla.

Aila Dündar - Järvinen

Kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (sd) Tampere

 

Koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat – "Kouluja ei tule asettaa vastakkain, vaan määrärahoja tulee lisätä"

(Tamperelainen 20.2.2021)

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 15.2 kaupungin palvelurakennuksien sisäilmatilannekatsausta. Tällä hetkellä sisäilmaepäilykohteita kaupungin omistamissa kiinteistöissä on noin 61.

Väistötilojen vuokrakustannukset olivat vuonna 2021 yhtensä 8 miljonaa euroa. Lisäksi tulee vielä ylläpitokustannuksia.

Lähivuosien perusparannuskohteita ovat muun muassa Lamminpään, Kissanmaan, Ahvenisjärven, Tammelan ja Härmälän koulut, Ikurin ja Kalkun päiväkoti ja koulu sekä Lyseon lukio.

Kämmenniemen koulussa mielipide-erot ja kokemukset koulun sisäilmaongelmista ja tilojen riittävyydestä vanhempien, oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen sekä kaupungin viranomaisten välillä huolestuttavat. Tilanne on kestämätön johtuen ristiriitaisuuksista.

Jo vuodesta 2016 lähtien huoltajat ovat ottaneet esille koulun tilaongelmat, sisäilman laadun ja oireilun. Osa henkilökunnasta on kertonut vaihtaneensa koulua sisäilmaongelmien takia. Tänä lukuvuonna oireilmoituksia on tullut 55.

Koulutilojen riittävyydestä on myös erimielisyyttä; tiloja on jaettu ja ”ei-opetustiloja” on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön. Koulua käydään kolmessa eri rakennuksessa, joissa kaikissa on ollut ongelmia.

Tampereen kaupunki suunnittelee koulun perusparannuksen alkavan vasta vuosille 2028–29. Koululla jo tehdyt korjaukset eivät ole riittäneet.

Kämmenniemen koulun perusparannusta on ehdottomasti aikaistettava. Kouluja ei tule asettaa vastakkain, vaan määrärahoja tulee lisätä, jotta korjausta odottavat koulut pääsevät nopeammin peruskorjattaviksi.

Aila Dündar-Järvinen

kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (sd.)

 

Keskustelukulttuuri on koventunut - kiusaamiseen on puututtava

(Aamulehti 12.2.2021)

Aamulehden uutispäällikkö Tatu Airo kirjoitti hyvän kolumnin (AL 3.2) kuntavaaleista. Kuntavaalien lähestyessä voi huomata keskustelukulttuurin kiristyneen niin somessa kuin valtuustotyöskentelyssä. Etäkokoukset Selma- ja Teamssovellusten kautta ovat sujuneet hyvin. Tampereen kaupunginvaltuutetut ovat pääsääntöisesti tunnollisia, aktiivisia ja puheliaita. Teamsin joskus liian runsas chat- keskustelu valtuuston kokouksen aikana ei ole aina minun mielestäni optimaalista. Viime vuoden puolella sanoin haastatteluissa, että Tampereen valtuuston kokouksissa ei ole Oulun valtuuston kaltaisia ylilyöntejä tapahtunut. Valitettavasti keskustelukulttuuri on nyt myös meilläkin koventunut, erityisesti somessa. Tampereen kuntalaisten asioita voimme edistää tehokkaasti vain yhdessä; kaikki puolueet yhteistyössä, ilman vastakkainasettelua, syyttelyä, arvostelua tai suoranaista asioiden vääristelyä. Kun keskustelu kovenee, siitä on enää lyhyt matka kiusaamiseen. Elämää on vaalien jälkeenkin ja yhteistyötä pitää pystyä tekemään vaalituloksen ratkettua.

Kiusaaminen on vakava ilmiö, josta ei haluta tai pystytä aina puhumaan - tai siihen tehokkaasti puuttumaan. Kiusaamista ilmenee kaikkialla, työpaikoilla, kouluissa, somessa ja päättäjien keskuudessa. Olen päättäjänä puuttunut eri tavoin ja keinoin erityisesti koulukiusaamiseen. Koulukiusaaminen voi pahimmillaan johtaa jopa vakavaan fyysiseen pahoinpitelyyn, jos tilanteisiin ei puututa tiukasti. Koko Suomea järkytti syksyllä 2020 Vantaan Kytöpuiston koululla tapahtunut kuudesluokkalaisen pojan raaka pahoinpitely. Keinoja koulukiusaamisen ehkäisyyn on monia, jos ne vain otetaan käyttöön: Koulurauha-asiamies, kiusaamisen vastaiset toimenpideohjelmat, kiusaamisvilkku ja turva-alue koulun pihalle. Kouluja ja henkilökuntaa tulee tukea kiusaamisen vastaisessa työssä. Ei tule myöskään sallia, että uhri vaihtaa koulua eikä kiusaaja(t). Yhteistyötä valtion, 3.sektorin ja muiden kuntien kanssa tulee tehdä. esim. Raahen kaupunginvaltuusto on lähettänyt haasteen muille valtuustoille kitkeä koulukiusaaminen, myös Tampereen valtuustolle. Ei tule unohtaa myöskään Lasten Parlamenttia ja Nuorisovaltuustoa. Tampereen kaupungissa ja kouluissa tulee olla ehdoton nollatoleranssi kiusaamiseen.

Aila Dündar-Järvinen

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (sd)

Tampere

Aila Dündar-Järvisen talousarviopuhe 16.11.2020 Tampereen kaupunginvaltuustossa

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kulunut vuosi on ollut meille suomalaisille kuin koko maailmassakin erityisen raskas koronapandemian vuoksi. Olemme joutuneet opettelemaan uusia tapoja kommunikoida ja pitää yllä sosiaalisia kontakteja. Läheisyys on muuttunut etäisyydeksi, ainakin fyysisesti. Koettelevan kevään jälkeen seurasi hiukan helpompi kesä ja monet huokasivat helpotuksesta, ainakin minä, että korona näyttää väistyneen. Näin valitettavasti ei käynyt. Korona on koetellut niin kansalaisten kuin kaupunkien taloutta. Kiitos pääministeri Sanna Marinin hallituksen, myös Tampereella suurimmat taloudelliset uhkakuvat ovat väistyneet, kiitos valtion antamien tukien. Kiitoksen ansaitsee myös pormestari Lauri Lyly inhimillisestä ja tulevaisuuteen katsovasta talousarvioehdotuksesta. Talousarvio huomioi ikäihmiset, perheet ja heikompiosaiset. Tämä on meille sosialidemokraateille erittäin tärkeää. Erityisen suurta huolta koen heikompiosaisista, työttömistä, ikäihmisistä, omaishoitajista, lapsiperheistä ja myös yksinhuoltajaperheistä. Jaksaminen arjessa ja taloudellinen hätä on monelle liiankin tuttua, jokapäiväistä. Olen erittäin tyytyväinen, että ruokajakeluun lisätään vielä ylimääräiset 100 000 euroa. Yhdenkään kaupungissamme ei saisi nähdä nälkää. Tein aikoinaan aloitteen köyhyysohjelmasta kaupunkiimme ja se on nykyään tärkeä työkalu, kun yritämme kitkeä köyhyyden kaupungistamme.

Emme saa myöskään unohtaa mielenterveyskuntoutujia, heitä tulee tukea ja auttaa matalan kynnyksen palveluilla. Koulukiusaamisen ehkäisyyn tulee löytää tehokkaita keinoja. Olen jättänyt valtuustoaloitteen toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja koulurauha-asiamiehen saamiseksi kaupunkiimme. Viime viikkoina olemme kuulleet, että koulukiusaaminen on saanut joissakin kaupungeissa jopa fyysisen pahoinpitelyn muotoja. Tällaista ei saa tapahtua. Toivoisin nyt päivitettyä tilannekuvaa koulukiusaamisen tilanteesta Tampereella ja iltakoulua aiheesta valtuutetuille.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Nostan vielä muutamia tärkeitä kohtia talousarviosta:

 

 • Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja säilytetään ryhmäkoot ennallaan. Tämä on erinomainen asia.

 

 • Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan ja remontoidaan poikkeuksellisen paljon kouluja ja päiväkoteja. Näin saadaan oppilaille ja henkilöstölle sisäilmaltaan mahdollisimman turvalliset työskentelytilat. Liikuntaolosuhteita myös parannetaan.

 • Ensi vuodelle lisätään tehostettua palveluasumista sekä vahvistetaan kotihoitoa, kuntoutusta, ikäihmisten palveluja ja psykososiaalisen tuen palveluja.

 

 • Lastensuojelun sijaishuoltoon perustetaan vuoden 2021 aikana uusi osasto. Tätä on kauan odotettu.

 

 • Pirkanmaan laajuinen työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy. Työttömyys on lisääntynyt merkittävästi koronapandemian vuoksi.

 

 • Oppivelvollisuus laajenee syksyllä 2021.

 • Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen.

 

 • Monimuotoinen rakentaminen mahdollistetaan tonttitarjonnalla. Tästä olemme jo pitkään puhuneet ja odotettu parannusta tilanteeseen.

 

 • Kaupunki asettaa haettavaksi tontteja vapaarahoitteiseen asumiseen sekä MAL 4 -sopimuksen mukaiseen asumiseen.

 

 • Puurakentamisen edistäminen huomioidaan kaupungin talonrakennushankkeissa ja tontinluovutuksissa.

 

 • Raitiotien 1. osan liikennöinti alkaa 1.4.2021 koeliikenteenä. Varsinainen liikenne alkaa 9.8.2021.

 

 • Kunnallisveron tuloveroprosentti on edelleen 20,25 %. Talousarvioesitykseen ei sisälly veroprosentin korotusta.

 

 • Vuodelle 2021 ei esitetä korotuksia kiinteistöveroprosentteihin. Tämä on hyvä linjaus ja tervetullut tieto kiinteistönomistajille.

 

 • Tänä vuonna kiinteistöveroja on kertymässä 1,5 M€ talousarviota vähemmän.

 

 • Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa nyt toista kertaa. Tampereella on hiilineutraaliustavoite, jonka mukaisesti vuonna 2030 kasvihuonekaasupäästöt ovat 80 % pienemmät kuin vuonna 1990. Loput päästöt kompensoidaan. Osana Kestävä Tampere 2030 -tiekarttaa mahdollistetaan kaupungin koko rakennuskannan hiilijalanjäljen seuranta.

 

 • Tuoreessa Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartassa on kuvattu kaupungin toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi (KH:n hyväksymä 31.8.2020). Olin muutama päivä sitten Allianssin järjestämässä poliitikkopaneelissa. Allianssi on Suomen nuorisoalan kattojärjestö, joka yhdistää kaikki nuorisoalan toimijat. Sain tilaisuuden esitellä siellä mainiota Hiilineutraali Tampere 2030- tiekarttaa. Tampereen tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kiinnosti kuulijoita suuresti. Toki siellä puhuttiin paljon muustakin.

 

Sain tämän kokouksen aikana tiedusteluja koskien Kaupunkiliikenteen työntekijöitä. Henkilöstön jaksamiseen vaikuttaa suuresti ilmapiiri, jossa työskennellään. Kaupunkiliikenteen työntekijöitä huolestuttaa ja ahdistaa tieto, että noin 50 työntekijän työt vähenevät, kun ratikka alkaa säännöllisen liikennöinnin elokuussa. Näin on useasti heille kerrottu. Työntekijät haluavat nyt varmuuden omalta tuotannolta tilattavan liikenteen määrästä. Tätä on tiedusteltu johdolta, mutta vastausta ei ole saatu. Pyydänkin nyt asiaan vastauksen illan aikana.

Arvoisa puheenjohtaja, kiitän kaikkia valtuutettuja ja virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä ja Tampereen kaupungin henkilöstöä sitoutuneesta työstä vaikeiden aikojen keskellä. Tällä talousarviolla on hyvä lähteä kohti ensi vuoden haasteita. Kiitos.

bottom of page