top of page

Tärkeitä periaatteita ja linjauksia

Ikäihmiset

Ikäihmisten mahdollisuutta viettää inhimillinen vanhuus omassa kodissaan on tuettava. Kotona selviytymistä tulee helpottaa mm. tukijärjestelmiä uudistamalla, kunnallisen kotihoidon palveluvalmiuksia parantamalla, edistämällä innovatiivisen turvateknologian käyttöönottoa ja  parantamalla kotiin tuotettavien palveluiden tukijärjestelmiä. Kotihoidon työntekijöiden asemaa tulee parantaa sekä palkkatasoa tarkistaa työmäärää ja vaativuustasoa vastaavaksi. Olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteita ja -kyselyjä. Hoitajamitoitus tulee olla riittävällä tasolla, jotta ikäihmisten inhimillinen hoiva on hyvällä tasolla. Kotihoitoon tulee myös saada sitova hoitajamitoitus.

Olen tehnyt vuosien varrella useita aloitteita ikäihmisten hoidon ja omaishoidon tuen tason parantamiseksi, esim. työkyvyttömyyseläkeläisten aseman parantamiseksi, vanhuspalveluiden tilasta, vanhusasiamiehen, ikäihmisten asioiden koordinaattorin toimen perustamiseksi sekä ikäihmisten palvelujen uuden laatusuosituksen käyttöönotosta Tampereen kaupungissa, liikennelaitoksen matka-alennus koskemaan myös työkyvyttömyyseläkeläisiä, vanhuspoliittisen strategian laatimiseksi, omalääkärijärjestelmän tehostamisesta. Myös valtuustoaloite kaupunkiköyhyyden selvittämiseksi ja köyhyyden vastaisen toimintamallin luomiseksi Tampereelle. Aloite johti Tampereen kaupungin järjestämään Köyhyys- seminaariin, toimenpide-ehdotuksiin ja Köyhyysohjelmaan. Köyhyysohjelmaa päivitetään ja seurataan köyhyystyöryhmässä, myös kaupunginvaltuusto seuraa köyhyysohjelman tavoitteita ja toimeenpanoa. Monet ikäihmiset ja eläkeläiset ovat pienituloisia ja köyhyysrajan alapuolella eläviä. Valtuustoaloitteet vanhusasiamiehen saamiseksi Tampereen kaupungin organisaatioon johtivat tulokseen keväällä 2011, jolloin kolme vanhusasiamiestä aloitti toimintansa.

Omaishoitajat

Olen toiminut vuosien ajan omaishoitajien parissa. Ensin Tampereen Seudun Omaishoitajien hallituksen jäsenenä, sitten sen puheenjohtajana. Olen Pirkanmaan Omaishoitajien perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja.Vuonna 2008  ehdotin muutamalle omaishoitajalle uuden, koko Pirkanmaan alueella toimivan Pirkanmaan Omaishoitajat - yhdistyksen ( PIONI ry) perustamista. Toiminta lähti vauhdilla liikkeelle. Pioni ry toimii edelleen. Omaishoitajien asemaan olen yrittänyt vaikuttaa myös valtuusto- ja lautakuntatasolla. Tuloksena on ollut useita valtuustoaloitteita vuosien aikana. Aloitteeni "Omaishoitajien toiminta- ja tukikeskus seudullisena yhteistyönä" on liikahtanut vihdoin ison askeleen eteenpäin  Vuosien ponnistelu kaikkien kriteerit täyttävien omaishoitajien pääsystä omaishoidon tuen piiriin on tuottanut myös tulosta! Omaishoitajien työ on arvokasta ja se säästää miljoonia euroja yhteiskunnan kustannuksia. Työ omaishoitajien aseman parantamiseksi jatkuu.

Oikeudenmukainen koulutuspolitiikka

Koulutuspuolen luottamushenkilönä toimin vuosia. Ensin koulutuslautakunnassa, sitten kasvatus- ja opetuslautakunnassa varapuheenjohtajana ja lasten- ja nuorten palvelujen lautakunnassa.

Olen tehnyt aloitteita mm. koulunkäyntiavustajien aseman parantamiseksi, sähköisen reissuvihon käyttöönotosta, koulukiusaamisen vastaisen ohjelman käyttöönotosta, Messukylän lukion säilyttämiseksi, koululaisten aamu- ja välipalan järjestämiseksi kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminnan kehittämiseksi, huoltajamaksun porrastamiseksi sekä sisaralennuksen käyttöönottamisesta, Nekalan koulun peruskorjauksesta, Kämmenniemen koulun sisäilmaongelmista ja Järvensivun koulun perusparannuksesta jne.

 Tärkeitä asioita ovat myös  perusopetuksen laadusta huolehtiminen ja pienet luokka- ja ryhmäkoot, opettajien työn arvostaminen ja täydennyskoulutus. Oppilaiden ajantasaisiin kirjoihin ja välineisiin tulee panostaa. Kouluruokaan tulee sijoittaa enemmän määrärahoja, jotta tarjottava ruoka on mahdollisimman monipuolista ja ravitsevaa. Monet koulut kaipaavat Tampereella kiireellisesti peruskorjausta. Joissakin tamperelaisissa kouluissa kosteus- ja homevauriot uhkaavat jopa oppilaiden ja henkilökunnan terveyttä, mm. Kämmenniemen ja Järvensivun koulujen perusparannusta ja remonttia tulee aikaistaa. Olen jättänyt näistä valtuustoaloitteet, jotka pian kaupunginvaltuusto käsittelee.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Tänä korona- aikana lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on ollut selkeästi havaittavissa. Eduskunnan tehtävänä on nopeasti luoda mahdollisuudet tehokkaampien tukimuotojen ja tukiverkkojen syntymiselle syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. Myös Tampereen kaupungin tulee tehdä kaikkensa, että lapsiperheitä autetaan. Kunnallisella tasolla on tärkeää, että vanhemmat voivat valita perheelleen ja lapsilleen parhaiten sopivan hoitomuodon. Puolipäivähoitoa, perhepäivähoitoa, kerhotoimintaa ja leikkipuistotoimintaa tulee kehittää. Lapsiperheiden tasapuolinen tukeminen on tärkeää. Olen taistellut subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen puolesta niin lasten- ja nuorten palvelujen lautakunnassa kuin kaupunginvaltuustossa, jossa subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyi erittäin tiukan äänestyksen jälkeen talousarviokokouksessa marraskuussa 2015.

Lisää minulle tärkeistä asioista löydät kohdasta ajatuksia ja teemoja.

bottom of page