top of page

Inhimillistä Politiikkaa - Empatialupaus

Haluan edistää inhimillistä politiikkaa  ja poliittisia päätöksiä, joissa päätökset pohjautuvat arvoihin ja kaikkien kuntalaisten kuulemiseen ja kuuntelemiseen ikään, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan tai syntyperään katsomatta.

Teen Empatialupauksen:

-Olen empaattinen kaikkia ihmisiä ja väestöryhmiä kohtaan

-Edistän omalta osaltani kunnioittavaa kansalaiskeskustelua, enkä lisää ihmisten välistä vastakkainasettelua
 
-Teen poliittisia päätöksiä ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

Empatia on keino ehkäistä vihapuhetta, kiusaamista ja rasismia. Julkinen keskustelu Suomessa on koventunut ja kylmentynyt aika tavalla. Tarvitsemme toisia kunnioittavaa ja arvostavaa keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Julkisesta keskustelusta puuttuu usein halu ja kyky samaistua toisen ihmisen asemaan, kokemuksiin ja muiden ihmisten mielipiteisiin ja näkökulmiin.Vihapuhe ja toisten ihmisten loukkaaminen, joko tahallisesti tai tahattomasti,on lisääntynyt. Ilman empatiaa ei ole mahdollista tehdä inhimillistä politiikkaa. Empatia on kyky osallistua toisen ihmisen asemaan ja maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin.
 
Tampere ja koko Pirkanmaa tarvitsevat tulevaisuuteen katsovaa, viisasta ja inhimillistä politiikkaa, päätöksiä ja tekoja. Meidän päättäjien tulee myös tiedostaa ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia päätöksillämme on.

Haastan kaikki päättäjät ja ehdokkaat empatiatalkoisiin!

Heading 3

bottom of page